Kryssord

Et kryssord - altså en oppgave hvor man ved hjelp av stikkord skal fylle en tabell med riktige ord på kryss og tvers - kan være en god aktivitet i mange fag. Se for eksempel et kryssord på siden om etymologi.

Det finnes mange gode verktøy for å lage kryssord, for eksempel Armored Penguin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License