Kube

En kube er en romfigur som har en overflate sammensatt av seks kvadrater. Den er et spesialtilfelle av prismer.

Kuber brukes ofte i dagliglivet, ikke minst i form av en terning.

flickr:5734125280

Volumet av en kube med sidelengder s er $s^3$. Dette gir en fin konkretisering til den enkleste tredjegradsfunksjonen.

Kuben gir også utgangspunkt for figurtallet kubikktall. De første kubikktallene er 1, 8, 27, 64, … Formelen for kubikktall nr. n: $K_{n} = n^3$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License