Kule

En kule er en romfigur som hvor overflaten er en lukket flate, som kalles en sfære. Alle punkter i overflaten flaten har lik avstand, radius, til punktet som angir kulens sentrum. En kule har derfor kun én krum overflate, og kan derfor ikke brettes ut til plane flater. Kulens form medfører at den er den geometriske figuren som gir størst mulig volum i forhold til areal.

Illustrasjon av en kule, hvor linjestykket r angir kulens radius.
Kule%202.jpg

For finne arealet til overflaten på en kule benyttes formelen:
A=4πr2

Volumet til kuler beregnes med formelen:
V=(4πr3)/3

Eksempel:
En kule har radius 4cm (r=4 cm)

Kule%203.jpg

Kulen har da følgende areal:
A =4πr2
A = 4π42
A = 201,06cm2

Den samme kulen har følgende volum:
V =(4πr3)/3
V =(4π43)/3
V = 268,08cm3

Nyttige nettsteder

Sphere på Wikipedia (Engelsk)
Kule på Wikipedia (Norsk)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License