Kuleramme

Kuleramme er et gammelt regneverktøy som også kalles abakus. Kulerammer brukes fortsatt i noen land som Kina og Japan. Kulerammer ble også mye brukt i den tidligere Sovjetunionen for komplekse matematiske beregninger, samt i butikker og på regnskapskontorer. Det var ikke uvanlig at funksjonærer på kontorer brukte kalkulator og kontrollerte resultatet med kulerammen.

Den kinesiske kulerammen heter suan pan. “Det er 10-12 parallelle strenger, en for hver potens av 10. En list deler hver av strengene i to deler. På den nedre delen av en stang er det fem kuler eller skiver, på den øvre delen to. I utgangspunktet er alle kulene skjøvet ut mot kanten av kulerammen. For å representere et antall av en bestemt potens av 10 skyves kuler inn mot delelisten. De nedre kulene står hver for en vedkommende potens av 10, mens de øvre står for fem hver” (Kilde: Bjørnestad Ø. m.fl. (s.23) fra Alfa. Matematikk for almennlærerutdanningen. Fagbokforlaget. 2006).

Den japanske kulerammen heter soroban. Den har fire kuler på den nedre delen av en stang og én kule på den øvre delen. Ellers er prinsippet som på den kinesiske kulerammen.

Den russiske kulerammen er annerledes enn de japanske og kinesiske versjonene. Kulene skyves fra høyre til venstre. Kulerammen har blant annet én stang med bare fire kuler som brukes for å regne med fjerdedeler.

Enkle versjoner av kulerammer brukes i skolen. “De enkleste har strenger med ti kuler på hver og egner seg bare til arbeid med titallssystemet. Men det finnes også en variant der hver stang har tjue kuler. Stengene er egentlig bøyler bøyd over en plate som står vertikalt på en fotplate. Begge endene av hver stang er gjort fast i fotplaten. Vi kan tenke oss at alle tjue kulene som hører til stangen, i starten befinner seg usynlig bak den vertikale platen. Så kan vi på hver stang skyve over et antall kuler som da blir synlige. Her kan vi velge å arbeide i hvilken som helst base 2-20” (Kilde: Bjørnestad Ø. m.fl. (s.23) fra Alfa. Matematikk for almennlærerutdanningen. Fagbokforlaget. 2006).

RELEVANTE LENKER:
Wikipedia
Abakus/kulerammen: http://no.wikipedia.org/wiki/Abakus_%28kuleramme%29
Den russiske kulerammen http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
YouTube
Soroban: http://www.youtube.com/watch?v=QzVaY4ba78w&feature=related
Soroban: http://www.youtube.com/watch?v=3gDibLEZc20&feature=related
Suan pan: http://www.youtube.com/watch?v=1BA1uDf-u3A&feature=related
Enkel versjon av kulerammen: http://www.youtube.com/watch?v=tgOS7ods7M4&feature=related
Innføring for barn: http://www.youtube.com/watch?v=wD5ALPHQuC0&feature=related
Utrolige resultater I japansk matteundervisning ved bruk av abakus: http://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License