Kumulativ frekvens

Den kumulative frekvensen til en verdi i et materiale forteller hvor stor andel av materialet som har denne verdien eller lavere. Man finner den kumulative frekvensen ved å summere de relative frekvensene for alle verdiene opp til og med den aktuelle verdien. Dette blir tydeligere ved et eksempel:

Terningkast Antall Relativ frekvens Kumulativ frekvens
1 3 0,3 0,3
2 1 0,1 0,4
3 2 0,2 0,6
4 0 0 0,6
5 3 0,3 0,9
6 1 0,1 1,0

Vi ser her at den kumulative frekvensen for verdien 3 er 0,6. Dette betyr at 60 prosent av terningkastene er 3 eller mindre. Vi ser at den kumulative frekvensen for verdien 3 er summen av de relative frekvensene for verdiene 1, 2 og 3.

Den kumulative frekvensen for den høyeste verdien vil alltid være 1, fordi 100 prosent av materialet må ha denne verdien eller lavere.

Man kan bruke den kumulative frekvensen til å finne medianen i et materiale, for medianen vil være den første verdien hvor den kumulative frekvensen passerer 0,5. I eksemplet ovenfor er medianen 3, fordi det er mindre enn halvparten av terningkastene som har gitt 1 eller 2, men mer enn halvparten av terningkastene som har gitt 1, 2 eller 3. Det "midterste" terningkastet må altså være 3.

Om kumulativ frekvens kan man lese i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 8.2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License