Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet (eller LK06) er navnet på det nye læreplanverket som i 2006 erstattet L97.

Kunnskapsløftet bevarte den generelle delen fra L97, men i fagdelene var det betydelige endringer. For eksempel opererer Kunnskapsløftet med noe den kaller de fem grunnleggende ferdighetene: å kunne lese, skrive, snakke, regne og bruke digitale hjelpemidler. Disse skal inngå i alle fag.

Dessuten er læreplanene mindre detaljerte enn L97 sine læreplaner - det gis kun mål på 2., 4., 7., 10., 11., 12. og 13. årstrinn. Disse målene er mer kunnskapsorienterte og mindre opptatt enn arbeidsmåter enn målene i L97.

Homofili og temaer som har med det å gjøre, ble inkludert i flere mål i Kunnskapsløftet enn i L97 - i norsk, naturfag, KRL, samfunnsfag og engelsk.

Matematikkhistorie forsvant ut fra læreplanen i matematikk, etter å ha vært et av de fem hovedmålene for faget i L97.

Kunnskapsdepartementet: Kunnskapsløftet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License