Kvadratmeter

En kvadratmeter er en måleenhet for areal, definert som arealet av et kvadrat der alle sidene er 1 meter. Vi bruker skrivemåten m² for kvadratmeter.

Eksempel på formel: Formelen for utregning av et rektangulert areal: lenge (i meter) x bredde (i meter) = __m².

En vanlig misoppfatning blant elever er at én kvadratmeter er det samme som 10 kvadratdesimeter eller 100 kvadratcentimeter. Dette skyldes nok en overgeneralisering fra de lineære måleenhetene, hvor 1 meter ganske riktig er 10 desimeter eller 100 centimeter. Tenker man på utgangspunktet for definisjonen - et kvadrat hvor sidene er 1 meter - vil man imidlertid kunne innse at dette kvadratet har sider på 10 desimeter, og derfor får areal 100 dm2. Sidene er også 100 cm, så arealet blir 10 000 cm2.

Se også http://matematikk.org/_voksne/artikkel/vis.html?tid=68997&within_tid=68986

Videoer

Skole i praksis: Kvadratisk meter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License