Kvadratrot

Kvadratroten av et tall $n$ er det (positive) tallet du må kvadrere for å få $n$. Altså: kvadratroten av 9 er 3, fordi det er 3 du må kvadrere for å få 9.

Dette kan også uttrykkes geometrisk: hvis arealet av et kvadrat er $n$, blir kvadratroten av $n$ sidelengden til kvadratet.

Algoritmen for å finne kvadratroten av et tall var lenge en del av matematikkpensum i norske skoler. En slik algoritme er beskrevet i [1].

Bibliography
1. Breiteig, Trygve: Den gamle algoritmen for kvadratrot. Tangenten 4/1997.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License