Kvadrattall

Kvadrattall er tall som kan illustreres med en kvadratiske form. For eksempel 4 er et kvadrattall:
1 1
1 1

De første kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25, 36, …

Eksplisitt formel for kvadrattall nr. n er: $K(n) = n^2$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License