Kvartilbredde

Kvartilbredde (også kalt midtbredde) er forskjellen på første og tredje kvartil. Dette spredningsmålet er behandlet i Matematikk for lærere 11.2 og nøyere i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 6.2. Avsnitt 7.2.1 tar for seg kvartilbredde i klassedelt materiale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License