L97

L97 er en forkortelse for Læreplanverket av 1997.

Ved innføringen av L97 ble obligatorisk grunnskole utvidet fra 9 til 10 år, ved at seksåringene ble tatt inn i skolen. L97 var kjennetegnet av ganske detaljerte kunnskapsmål for hvert årstrinn i skolen, der mange av målene også reflekterte hvilke arbeidsmåter som skulle benyttes.

L97 er nå erstattet av Kunnskapsløftet.

Utdanningsdirektoratet: L97

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License