Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) var et italiensk universalgeni. Han var blant annet maler, billedhogger, arkitekt, oppfinner og vitenskapsmann.

da Vinci ble født i Vinci i Italia, derav navnet. 15 år gammel ble da Vinci lærling innen maling og skulptur i verkstedet til Andrea del Verrocchio. Han arbeidet der til han var cirka 25 år. Her lærte han seg grunnleggende håndverksteknikker, og fikk også opplæring innen elementær matematikk og grammatikk. [1] Fra 1482 til 1499 jobbet han som maler og ingeniør for hertugen av Milano. Her ble han interessert i geometri, og brukte mye tid på å studere det. Han arbeidet etter hvert også med hydrodynamikk, anatomi, mekanikk og optikk. Han samarbeidet tett med Luca Pacioli og illustrerte hans bok Divina proportione (ca. 1496). Han reiste rundt med Pacioli i perioden 1500-1506.. Da Vinci er likevel mest kjent for sine malerier, særlig Den siste nattverden og Mona Lisa.

Fra matematikkfaglig synspunkt er da Vinci blant annet interessant fordi han brukte perspektiv på fremragende måte, først og fremst i maleriet "Nattverden". Av øvrig matematikk jobbet da Vinci også med sirkelens kvadratur og kubens fordobling.

da Vinci var vegetarianer, venstrehendt, antakelig homofil og muligens modellen for Verrocchios statue av David. Han døde i Cloux, Frankrike.

Litteratur

Wikipedia: Leonardo da Vinci
matematikk.org: Leonardo da Vinci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License