Lev Vygotsky

I matematikkdidaktikk

Lev Vygotsky er ganske sentral i matematikkdidaktikken, og det flere aspekter som gjerne fremheves.

Analyseredskapet som forbindes med begrepene språk av første orden, språk av andre orden og oversettelsesledd er sentrale. Dette er utviklet av Marit Johnsen Høines, inspirert av Vygotskys teorier. En styrke er at teorien kan brukes direkte til å analysere hvorfor elevene har problemer, og at den også foreskriver ”medisinen”. Dette står det litt om i Matematikk for lærere 2.3 og Aha 9.1, men hovedkilden til å lese om dette er Begynneropplæringen kap. 3.

Dette analyseredskapet står i forbindelse med andre aspekter ved Vygotskys teorier: oppfatningen av et begrep som bestående av begrepsinnhold og begrepsuttrykk (Begynneropplæringen 3 og Aha 9.1) og virksomhetsperspektivet (Begynneropplæringen 3 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 4.2). Vygotsky er også kjent for sitt begrep om den proksimale utviklings sone (Begynneropplæringen 3 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 4.2).

Lenker

Wikipedia: Lev Vygotsky

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License