Likebeint trekant

En likebeint trekant er en trekant hvor to av sidene er like lange. Da er også to av vinklene like store.

Eksempel:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License