Likesidet trekant

En likesidet trekant er en trekant hvor alle sidene er like lange. Da er også alle vinklene like store, og dermed må hver vinkel være 60 grader (siden vinkelsummen i en trekant er 180 grader). En likesidet trekant kan også kalles en regulær trekant.

Eksempel:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License