Likhetstegn

Vårt likhetstegn ble innført av Robert Recorde, som i sin bok The Whetstone of Witte ("Vettets slipestein") fra 1557 skrev:
"Og […] for å unngå en trøttende gjentagelse av disse ordene: "er like mye som", gjør jeg som jeg ofte gjør når jeg arbeider, bruker et par parallelle linjer av samme lengde […] fordi ikke to ting kan være mer like." [1]

Det kan være fint om elevene opplever at slike symboler har blitt innført med en begrunnelse, og ikke "alltid har vært der".

En definisjon:
er nøyaktig det samme som, tegnet =
To pluss to er lik fire.
(thefreedictionary)

Bibliography
1. Høines, Marit Johnsen: - noen har funnet på det! Tangenten 2/1998.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License