Likning

En likning er en påstand om at to matematiske uttrykk er like hverandre. En likning har minst én ukjent, og det å løse likningen betyr å finne de verdiene for den eller de ukjente som gjør at likningen stemmer. (Ordet kan også skrives "ligning" på norsk.)

I skolen undervises gjerne standardmåter for å løse førstegradslikninger, andregradslikninger og likningssett med to eller kanskje tre ukjente.

Det finnes også andre løsningsmetoder. For eksempel er Regula falsi en metode som har vært mye brukt for å løse en spesiell type førstegradslikninger.

Historien om løsningen av tredjegradslikninger er for øvrig også interessant.

Wikipedia: Ligning

Litteratur

Kirfel, Christoph: Regula falsi, et gammelt triks for å løse likninger, Tangenten 4/1997 og 1/1998 og i Tangenten - inspirasjonshefte.
Onstad, Torgeir: Likningenes historie – fra Babel til Abel, NKS fjernundervisning, 1993. Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License