Lineær tallmodell og grupperingsmodell

Den linære tallmodellen er knyttet til telling og er på mange måter en videreføring av den kompetansen barna har når de kommer til skolen. Når vi jobber med den lineære modellen tar vi ofte i bruk en tallinje der vi markere både enere og tiere. Vi kan også ta i bruk en tom tallinje uten markeringer eller en perlesnor. Den linære modellen har mange fordeler. Den er med på å gi barna en rikere tallforståelse. Den gir elevene gode ferdigheter i telling. Elevene vil kunne se sammenhengen mellom tallenes rekkefølge og mengden tallene representerer. Å arbeide med den linære modelllen styrker elevenes hoderegning og elevene vil kunne utvikle gode strategier for å løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver.

Arbeid med grupperingsmodellen er knyttet til at elevene får erfaring med hvordan vi grupperer og deler opp grupper i posisjonssystemet. Konkretiseringsmateriell som basemateriell, penger, eggkartonger og tellestreker er representasjonsformer som er knyttet til en grupperingsmodell. Uttrykt med konkreter kan altså slike grupperinger gjøres ved at vi teller steiner og samler ti og ti steiner i hauger. 64 kan bli konkretisert med 6 tikroner og 4 enkroner. Vi kan bruke tellestreker til å gruppere femmere, osv. Grupperingsmodellen er også med på å utvikle elevens tallbegrep. Fordelene er at den er fin for å lette telling av større mengder og ved regning av større tall er det svært gunstig å gruppere. Det å danne og dele opp grupper i ti er helt vesentlig for en god tallforståelse og det danner nødvendig grunnlag for mye regning. For eksempel er alle standaralgoritmene nært knyttet til en grupperingsmodell.

Det er viktig å jobbe med både den lineære tallmodellen og grupperingsmodellen i undervisningen slik at elevene blir fortrolige med begge modellene og kan se at de har en sammenheng. Modellene utfyller og beriker hverandre og sammen gir de to modellene elevene økt tallforstålse og bedre regneferdigheter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License