Linjal

En linjal er et måleredskap for lengde, samtidig som det er et tegneverktøy for å tegne rette linjer.

I den klassiske geometrien tok man utgangspunkt i to redskaper: linjalen og passeren. I den sammenhengen var linjalen "umerket", det vil si det var kun et tegneverktøy, ikke et måleredskap.

I skolen i dag er linjalen det vanligste måleredskapet. Å måle korrekt med linjal forutsetter blant annet at man er klar over at man må plassere 0 der man begynner å måle, og så leser av lengden der tingen man måler slutter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License