Linje

Ei rett linje blir til vanlig bare kalt ei linje. Ei linje har alltid posisjon og retning(er). Den blir illustrert med en strek, og per definisjon er ei linje uendelig i to retninger og inneholder uendelig mange punkter. Hvis du får to punkter, er det (i Euklidsk geometri alltid nøyaktig én linje som går gjennom dem.

Ei linje blir vanligvis markert med en liten bokstav, for eksempel l.

Hvis ei linje blir avgrenset med to punkter i hver ende blir det ikke lenger kalt ei linje, men et linjestykke. Et linjestykke har en lengde, men ingen bredde. Den navngis vanligvis ved de to endepunktene med for eksempel AB, CD.

Et punkt er en idé om en fast posisjon, og tegnes som en prikk eller et kryss. Et punkt merkes ofte med stor bokstav, for eksempel A.

Les mer om punkt her: http://www.ia.hiof.no/~borres/vrekka/geometri/punkt/p-punkt.html

Hvis en linje bare er avgrenset med et punkt i den ene enden, og går i det uendelige i den andre enden, blir dette kalt en stråle.
Når avstanden mellom to linjer er den samme, og de aldri krysser hverandre er linjene parallelle.

Se eksempler på ulike linjer her: http://www.matematikk.net/klassetrinn/klasse08/geometriI.php

Les mer om linjer her: http://www.ia.hiof.no/~borres/vrekka/geometri/linje/p-linje.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License