Linjestykke

Et linjestykke er en bit av ei linje som har et endepunkt i begge retninger.

(Ei linje er uendelig i begge retninger, mens ei stråle starter i et punkt og men er uendelig lang.)

Et linjestykke har både en posisjon og en retning. Det har også én dimensjon. Et linjestykke er et begrenset område mellom to punkt på en linje. Når en skal illustrere et linjestykke, tegner man en strek. Endepunktene på linja viser oss linjestykket. De markeres ofte med navn som A og B.
flickr:5683243594

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License