Lk06

For tiden den gjeldende læreplanen i Norge, se Kunnskapsløftet.

Link til utdanningsdirektoratets side: [http://www.udir.no/grep]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License