LMS

LMS er en forkortelse for "learning management system" eller "læringsmiljøsystem". Et LMS er et datasystem for læring, som gjerne inneholder muligheter for å utveksle dokumenter mellom lærere og lærende, ha diskusjonsfora, gjøre tester og så videre.

Et eksempel på et LMS er Fronter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License