Logiske brikker

Logiske brikker er en type materiell hvor de ulike brikkene har ulike farger, former og tykkelser. De er derfor fine å bruke i begrepstrening tidlig i skolegangen. For eksempel kan man be elevene finne "en rød, tykk trekant".

flickr:5734131068
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License