Logikk

Logikk - fra gresk av logos 'ord, tanke, fornuft'.

Logikk er, ifølge Wikipedia, læren om lovene og reglene som gjør tenkningen, resonneringen og argumentasjonen gyldig («logisk»).

Eksempel

En båt ligger på havet med en taustige på skutesiden. Taustigen har 10 trinn. Det nederste trinnet ligger akkurat på havoverflaten. det er 30 cm mellom hvert av de 10 trinnene. Vannet stiger 60 cm i løpet av en dag. Hvor mange trinn er det da over vann?

Svar: Like mange, da selvfølgelig også båten stiger med havet.

Logikk: Det er viktig å lese godt igjennom hele oppgaven og tenke seg om, gjerne med en tegning før man trekker slutningen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License