Luca Pacioli

Luca Pacioli. Født i 1445 i Sansepolcro, Italia. Død samme sted i 1517.

Pacioli flyttet tidlig fra Sansepolcro til Venezia, hvor han ble privatlærer for en rikmanns tre barn. Her studerte han også matematikk, og publiserte sitt første matematiske verk, en bok om aritmetikk. Han ble senere en fransiskanermunk. Han utga boken Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (eller bare Summa) i 1494 – den oppsummerte veldig mye av matematikken som var kjent på den tiden, men hadde lite originalt innhold.

Ca. 1496 ble Pacioli invitert til å undervise ved hoffet i Milano, muligens på oppfordring fra Leonardo da Vinci, som var svært interessert i matematikk. Pacioli og da Vinci ble gode venner. Her arbeidet også Pacioli med boken Divina proportione, som ble illustrert av da Vinci. I 1499 ble Milano tatt av franskmennene, og Pacioli og Leonardo rømte sammen.

Pacioli utga en rekke bøker i tillegg til de som er nevnt her, men få av dem inneholdt noe originalt. Paciolis bidrag til matematikken var likevel viktige, spesielt på grunn av den påvirkning hans bøker fikk i lang tid framover.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License