Magisk kvadrat

Magiske kvadrater er kvadratiske oppstillinger av tall hvor summen blir den samme i alle rader, i alle kolonner og i begge diagonalene. Det er vanligvis et krav at man skal bruke alle tallene fra 1 og oppover som det er plass til. (Altså, hvis det er et 3x3-kvadrat, skal man bruke alle tallene fra 1 til 9.)

Eksempel:

4 3 8
9 5 1
2 7 6

Legger man sammen alle tallene i de tre radene, får man nødvendigvis 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45. Siden disse tallene skal fordeles på tre rader, må summen i hver rad være 15. Tallet 15 kalles "den magiske konstanten" for 3x3-kvadratene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License