Mahāvīra

Født 800 i India, død 870, også i India.

Skrev det første verket vi kjenner til fra India som kun handlet om matematikk. Utviklet blant annet en måte å skrive enhver brøk som sum av stambrøker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License