Måleenhet

Måling kan foregå ved hjelp av måleenheter, hvor man (i de enkleste tilfellene) kan se hvor mange måleenheter det er "plass til". For eksempel kan man bruke en fot som en måleenhet for å måle en lengde, og se hvor mange slike føtter det er plass til på den aktuelle lengden.

Det finnes en mengde måleenheter, for eksempel:

For lengde: fot, meter, nautisk mil, tomme, …
For areal: kvadratmeter, mål, …
For volum: liter, kubikkmeter, pint
For tid: sekund, …
For masse: gram, pound
For kraft: Newton, …
For trykk: pascal, bar, atmosfære, …
For energi: Joule, kalori, kWh, …
For effekt: watt, hestekraft, …

Vi skiller gjerne mellom standardiserte og ikke-standardiserte måleenheter. Enkelt sagt går forskjellen på om man er blitt enige om hvor lang en måleenhet skal være. Tomme var opprinnelig en måleenhet hvor enhver brukte sin egen tommelfinger til å måle med. Det var da en ikke-standardisert måleenhet. På et tidspunkt ble en gruppe mennesker enige om at man ville forholde seg til en bestemt størrelse på denne måleenheten, og det ble deretter en standardisert måleenhet.

En del av de historiske måleenhetene kan det være artig å jobbe med både for å knytte matematikken sterkere til den lokale historien, for å få trening i å regne mellom ulike måleenheter og for å se verdien av å ha et (stort sett) felles sett med måleenheter.

Det er viktig at elevene blir kjent med ulike måleenheter og får erfaring med å velge passende måleenhet. Måler man en blyant er det sjelden nyttig å bruke meter, måler man lengden av klasserommet er det tungvint å bruke centimeter eller tomme.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License