Måleintegrasjon

Måleintegrasjon er et begrep som stammer fra K. C. Fuson.

Når du måler noe ved å telle hvor mange måleenheter du får plass til, må du til slutt knytte det siste tallet du kom fram til, til tingen du måler. Det er dette Fuson kaller "måleintegrasjon". Se mer i epsilon s. 22.

Se også kardinal integrasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License