Målingsdivisjon

Målingsdivisjon er at en mengde skal deles i grupper som hver har et visst antall eller en viss mengde.. For eksempel: "21 epler skal deles i poser med 3 i hver. Hvor mange poser blir det?" eller "21 meter tråd skal deles i biter som hver er på 3 meter. Hvor mange biter blir det?"

Dette i motsetning til delingsdivisjon, der en mengde skal deles i et visst antall deler. For eksempel: "21 epler skal deles på 3 personer. Hvor mange epler får hver?" eller "21 meter tråd skal deles i 3 biter. Hvor mange meter blir hver bit?"

Mens kontekster med delingsdivisjon som oftest fungerer dårlig hvis man skal jobbe med desimaltall eller brøk, vil målingsdivisjon gjerne fortsatt fungere. Det er derfor viktig at elevene møter både delingsdivisjon og målingsdivisjon allerede mens de jobber med divisjon av heltall.

(Hvorfor delingsdivisjon fungerer dårligere når vi får desimaltall ser vi hvis vi erstatter 3 med 3,5 i eksemplene over. I målingsdivisjon får vi: "21 epler skal deles i poser med 3,5 i hver. Hvor mange poser blir det?" eller "21 meter tråd skal deles i biter som hver er på 3,5 meter. Hvor mange biter blir det?" I delingsdivisjon får vi "21 epler skal deles på 3,5 personer. Hvor mange epler får hver?" eller "21 meter tråd skal deles i 3,5 biter. Hvor mange meter blir hver bit?")

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License