Måltall

Når vi måler noe, oppgir vi størrelsen ved et måltall og en måleenhet. Måltallet sier hvor mange ganger måleenheten får plass i det vi har målt.

For eksempel: sier vi at noe er 3 cm langt, er 3 måltallet og cm er måleenheten.

Se også måleintegrasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License