Måned

En av "måleenhetene" for tid som vi bruker, er måned. Det er riktignok en noe underlig "måleenhet", siden lengden varierer fra måned til måned. Likevel bruker vi den i språket som andre måleenheter, og snakker for eksempel om "fem måneder".

De tolv månedene er:

Den muslimske kalenderen har også måneder, for eksempel ramadan, som er fastemåneden.

I skolen arbeider man med månedene blant annet ved å snakke om dagens dato på starten av skoledagen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License