Matematikkhistorie

Matematikkhistorien kan betraktes fra minst to synspunkter: hvordan matematikken har utviklet seg (inkludert hvordan den er blitt oppdaget/oppfunnet) og hvordan matematikken har blitt brukt i ulike samfunn.

Det er mange årsaker til å berike matematikkundervisningen med innslag fra matematikkens historie. På den ene siden er matematikkhistorien en motivasjon, som bidrar til at elever ser at matematikken har utviklet seg, at matematikere også har støtt på problemer, at matematikken har spilt en viktig rolle i ulike samfunn og så videre. På den annen side finnes det i matematikkhistorien mange ideer og utviklingstrekk som kan gi elevene bedret forståelse av selve matematikken.

En ørlitegranne mer utfyllende liste: En lærer bør

  • kunne forklare hvor matematikken kommer fra
  • kjenne til mange ulike løsningsmetoder
  • kjenne til sammenhenger mellom ulike matematikkområder
  • kunne belyse hvilken rolle matematikken har spilt gjennom historien
  • kunne vise at matematikken har gjennomgått en spennende utvikling – og at også matematikere har møtt problemer stadig vekk
  • kunne gi matematikken et menneskelig ansikt
  • kunne vise ulike kulturers bidrag
  • se mulighetene for tverrfaglig arbeid

I matematikkundervisningen kan man inkludere matematikkhistorien på mange måter. Man kan bruke gamle teknikker/algoritmer, man kan arbeide konkret med materiale man arbeidet med for lenge siden, man kan spille skuespill, man kan arbeide med ulike typer originalkilder (alt fra enkeltillustrasjoner til hele bøker), bruke oppgaver som er basert på matematikkhistorien, man kan arbeide med ords etymologi, man kan arbeide flerfaglig eller prosjektbasert. Og endelig kan man naturligvis arbeide med matematikeres biografi eller gi elevene tekster om matematikkhistorien å lese.

Undervisningsopplegg

Multiplikasjon og divisjon i Egypt

Litteratur

Ressurser om matematikkhistorie på norsk
Ressurser om matematikkhistorie på engelsk

Audun Holme: Da matematikken ble til
Bjørn Smestad: Matematikkens historie - en kort innføring

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License