Matematikklærerkompetanse

Hva slags kompetanse har matematikklærere? Deborah Ball har en modell hvor matematikkunnskapen lærerne har er delt i seks kategorier:

  • Felles fagkunnskap. Dette består av matematikkunnskap som også andre yrkesgrupper kan ha.
  • Horisontfagkunnskap. Dette er kunnskap om hva et matematikktema bygger på og hva som senere bygger på temaet.
  • Spesifikk fagkunnskap. Dette er matematikkunnskap som er spesielt for matematikklærere. For eksempel: mange yrkesgrupper må vite hvordan de kan multiplisere to tall, men kun matematikklærere må være i stand til å sette seg inn i en metode de aldri har sett før og avgjøre om denne metoden er generelt gyldig.
  • Kunnskap om innhold og elever. Dette er for eksempel kunnskap om hva slags misoppfatninger elevene ofte har innen temaet.
  • Kunnskap om innhold og undervisning. Dette kan for eksempel være kunnskap om undervisningsformater som egner seg for et spesielt innhold og spesielt gunstig konkretiseringsmateriell til bruk i undervisning av emnet.
  • Kunnskap om innhold og "curriculum". Dette inneholder både kunnskap om hva læreplanene sier om emnet, men også hvordan lærebøkene behandler emnet.

De tre første av disse kategoriene går under Subject Matter Knowledge, mens de tre siste går under det Lee Shulman kalte Pedagogical Content Knowledge. Det er noe uklart i modellen hva som regnes som matematikkunnskap, ikke minst fordi de fleste eksemplene som brukes er fra ren, tradisjonell "oppgaveløsning".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License