Matematikkvansker

Matematikkvansker brukes ofte synonymt med dyskalkuli, altså spesifikke vansker med matematikk (i motsetning til generelle vansker med flere fag). Matematikkvansker har inntil nylig fått mindre oppmerksomhet enn lese- og skrivevansker/dysleksi.

Årsaker til matematikkvansker kan for eksempel deles i følgende fire kategorier (fra My s. 14):
- medisinske/nevrologiske (fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse)
- psykologiske (manglende innsats, motivasjon eller konsentrasjon, angst)
- sosiologiske (miljøfaktorer)
- didaktiske (dårlige undervisningsmetoder)

En god introduksjonsbok til temaet matematikkvansker er Marit Holms Opplæring i matematikk. Se også den danske boka My.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License