Matte-loop

Matte-loop kan du lage på nesten alle emner innenfor matematikken.

En loop er en aktivitet for ei gruppe / en klasse. Den er laget slik at den som starter loopen, også har det siste svaret det spørres etter. Oppgavene til en loop er på to eller flere ark.

Klipp oppgavekortene fra hverandre. Del ut alle kortene til elevene. Er det flere oppgaver enn elever i gruppa/klassen, får noen eller alle elevene mer enn ett kort.

Eleven som har kortet det står «Du skal begynne» på, stiller det første spørsmålet. De andre elevene ser på kortene sine. Den som har kortet med riktig svar, sier svaret. Så leser denne eleven spørsmålet på kortet sitt. Slik fortsetter det til alle kortene er brukt. Den eleven som begynner loopen, har svaret på det siste spørsmålet.
(Hentet fra lærerveiledning Grunntall)

Eksempel:

Kort 1:
Du skal begynne.

Hvem har 20-10? (Den eleven som har svaret på sitt kort, sier: jeg har 10, (se kort 2) og leser videre hvem har ….)

Jeg har 20.

Kort 2:
Jeg har 10.

Hvem har 7-3?

Kort 3:
Jeg har 4.

Hvem har 18-13?

Slik fortsetter du til loopen kommer rundt.

Loop kan også brukes i de fleste andre fag, for eksempel til gloser i engelsk eller historiske spørsmål i samfunnsfag. Den kan brukes som repetisjon av et stoff man har jobbet med, men den kan også brukes først i et tema, men da med mer hjelp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License