Mayaenes tallsystem

Mayaenes tallsystem var et slags 20-tallsystem (et posisjonssystem med base 20, hvor tallene fra 1-19 ble markert additivt med symboler for en og fem.

Litteratur

Sandvik, Mariann Tallis: Mayaenes tallsystem, Tangenten 2/2007.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License