Mercator

Mercator (Gerhard Kremer) (1512-1594) var en flamsk kartograf.

Han er mest kjent for Mercatorprojeksjonen, men var også en dyktig instrumentmaker. I 1541 laget han en globus for Karl V.[1]

Wikipedia: Gerardus Mercator

Bibliography
1. Robert Osserman: Universets poesi, Pax 2001.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License