Mercatorprojeksjon

Mercatorprojeksjonen er en bestemt måte å lage kart på. Det ble først laget av den flamske kartografen Gerhard Kremer, som gikk under det latinske navnet Mercator (kjøpmann).

Mercatorprojeksjonen har de fordelene at nord er opp og alle kompassretninger er riktig angitt. Den største ulempen er at avstander ikke er korrekt gjengitt. For eksempel vil en avstand langt mot nord bli avtegnet større enn den samme avstanden ved ekvator. Tilsvarende med arealer: Grønland ser på Mercatorkart omtrent like stor ut som Afrika, til tross for at Afrika i realiteten er cirka 13 ganger større. (Det er viktig at elevene blir gjort oppmerksom på dette problemet ved de kartene de vanligvis ser på…)

Når et kulerundt objekt skal avbildes på et flatt ark, må nødvendligvis noe bli galt. Skal nord alltid være oppover, vil nødvendigvis avstandene i bredden forvrenges. For å få til at retningene skal bli riktige må da også avstandene i høyderetning (nord-sør) økes etterhvert som man kommer nordover.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License