Meter

Meteren er en måleenhet for lengde, som for tiden er definert som avstanden lyset beveger seg i vakuum i løpet av 1/299 792 458 sekund.

Opprinnelig (fra 1793) var meteren definert som én timilliondel av avstanden fra nordpolen til ekvator. Altså er omkretsen rundt jorda cirka 40.000.000 meter. I 1799 ble det så laget en standardmeter som ble oppbevart i Frankrike. Andre land laget kopier av denne, for eksempel hadde Norge en kopi i Norges Bank.

Fra 1960 ble meteren definert som "1 650 767,73 bølgelengder av strålingen i vakuum av den stråling fra kryptonisotopen Kr-86 som svarer til overgangen mellom nivåene 2p10 og 5d5."[1] Så i 1980 gikk man over til den definisjonen som står ovenfor, knyttet til avstanden lys tilbakelegger i vakuum.

wikipedia: meter

Bibliography
1. Gjone, Gunnar: Matematikkhistorie i miniatyr, Caspar forlag 1996. Bibsys
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License