Metodisk degenerering

"Metodisk degenerering" er et uttrykk for at metoden havner i sentrum i steden for fagstoffet elevene skal lære. Det er lærerens oppgave å gjøre elevene opptatt av matematikken i det de gjør og diskutere den, slik at man unngår metodisk degenerering.

Uttrykket brukes i epsilon s. 95.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License