Midtnormal

En midtnormal på et linjestykke AB er en linje som står vinkelrett på linjestykket og som krysser linjestykket midt mellom AB. En midtnormal vil bestå av alle punkter som ligger like langt fra A som fra B.

Med passer og linjal kan vi konstruere midtnormalen ved å finne to punkter som ligger like langt fra A som fra B og så trekke en rett linje mellom de to punktene. Videoen nedenfor viser hvordan dette gjøres.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License