Milliliter

Milliliter er en måleenhet for volum.

Symbolet for milliliter er ml. En ml er 1/1000 av en liter, 1/10 av en desiliter.

1 ml er det samme som:
0,001 liter
0,01 desiliter
0,1 centiliter

Milliliter bruker vi mest til måling av flytende masse. Som for eksempel vann i en beholder, hvor mye av beholderen er fylt med vann, el.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License