Multibasemateriell

Et av de mest kjente matematikkmateriellene som finnes heter multibasemateriell, og er laget av den ungarsk-engelske Zoltan Paul Dienes (1916-). På engelsk heter den "Dienes Multibase Arithmetic Blocks".
Multibasemateriellet er oftest laget av tre med spalter for å vise oppdeling i enheter, og finnes i flere forskjellige baser fra 2-10. Nedenfor ser du et bilde av basene 1-6.

101503.jpg

Ved hjelp av multibasemateriell kan man lære seg om vårt posisjonssystem som er bygget opp av 1-ere, 10-ere og 100-ere. Det er flere måter å komme frem til samme sum på ved hjelp av multibasemateriell, men ved å ordne oss med så store grupper som mulig vil det bare være en måte å gjøre det på. For eksempel når man skal finne frem til 23 går det an å ta 23 enere, men ved å bruke så store grupper som mulig må vi her ta 2 tiere og 3 enere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License