Multiplikasjon krig

Dette er et spill som man kan bruke i og utenfor klasserommet.
To elever går sammen om en kortstokk som de deler i to og legger i hver sin bunke. Når en runde starter legger deltagerene i spillet frem hver sitt kort. Kortet skal ligge med ryggen opp slik at ingen vet verdien på kortet. Deltagerene kan så telle til tre og snu kortene samtidig. Man skal så multiplisere verdiene på kortet hvor målet er at den som først finner svaret vinner den pågående runden og kan da legge begge kortene i sin bunke.

Vinneren kan bli kåret på to måter:

1. Det blir satt en tidsramme på runden. Den som sitter igjen med flest kort er vinneren.
2. Man spiller om alle kortene. Den som samler inn alle kortene er vinneren.

Verdien på bildekort:

Knekt= 11
Dame = 12
Konge = 13
Ess= 14.

Blir dette for høye tall kan bildekortene ha verdien 10.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License