Multiplikative situasjoner

Mange ulike situasjoner gjør at vi må multiplisere.

Verschaffel og de Corte nevner fire typer:
1) Situasjoner med like store mengder (Mikkel har 6 hauger med 37 nøtter i hver.)
2) Multiplikative sammenlikninger (Mikkel har 14 nøtter, og Mira har tre ganger så mange.)
3) Rektangulære mønstre (Et rektangel har sider på 4 cm og 6 cm.)
4) Mengdeprodukter (En restaurant har 4 hovedretter og 6 desserter - hvor mange kombinasjonsmuligheter?)

Av disse er de to første usymmetriske, mens de to siste er symmetriske. Derfor er den kommutative loven nærmest en selvfølge ut fra de to siste typene, mens det er langt vanskeligere å innse den ut fra de to første. 6 hauger med 37 nøtter i hver er noe helt annet - visuelt sett - enn 37 hauger med 6 nøtter i hver, mens et rektangel med sider på 4 cm og 6 cm er veldig likt et rektangel med sider 6 cm og 4 cm.

Les mer om dette i epsilon s. 115-120.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License