Naturlige tall

De naturlige tallene er alle "telletallene", altså 1, 2, 3, 4, … Dette kan også sies slik: de naturlige tall er de tallene du kan få hvis du starter med 1 og så legger til 1 av gangen.

Matematisk kan de naturlige tallene defineres ved hjelp av Peanos aksiomer.

Se også heltall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License