Navn

Tall kan brukes som navn. For eksempel kan vi kalle en buss "37-bussen" uten at det signaliserer at det er 36 andre busser som er nr. 1-36. Denne bruken av tall kommer i tillegg til bruk som kardinaltall, ordinaltall og måltall, og elevene må være kjent med alle disse typene bruk for å danne et godt tallbegrep.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License