Negativt tall

Negative tall er kan defineres som det du må addere til et positivt tall for å få 0 til svar. For eksempel er -3 et negativt tall, det er det tallet man må addere med 3 for å få 0. Vi markerer, som vi ser, negative tall ved hjelp av minustegnet.

tallinja har de negative tallene plassen til venstre for 0, mens de positive tallene er til høyre. De negative tallene som er nærmest 0, er det de største. (-1) er større enn (-5). Negative tall kan være både hele tall, i form av brøk og som desimale tal.

I skolen kan man tilnærme seg negative tall blant annet gjennom temperatur, men dette har sine begrensninger, ikke minst når man kommer til multiplikasjon av negative tall.

Når negative tall skrives inn i et regnestykke er det ofte at det negative tallet skrives i parentes siden det ikke er lov å ha flere regnetegn etter hverandre.

Utregning av negative tall i et regnestykke.
- To like tegn erstattes med + (pluss)
- Forskjellige tegn erstattes med − (minus)

Eksempel: 5+(−4) = 5−4 eller 5−(−4)= 5+4

Men i gange- og delestykker regner man stykket vanlig. Resultatet av regnestykket blir da enten negativt eller positivt. Hvis regnestykket inneholder både et negativt tall og et positivt tall, blir svaret negativt. Inneholder regnestykket to negative tall blir svaret positivt.

For eksempel: 5*(−5)=(−25) eller −5*(−5)= 25

Her er noen flere eksempler på hvordan vi regner med negative hele tall:

Addere: (-8)+(-4)=-8-4=-12. Hos addisjonen av to negative tall resultatet også blir negativt.
Subtrahere: (-8)-(-4)=-8+4=-4 Her må vi passe på fortegnet foran parentesen, det vil si at vi må forandre det fortegnet i parentesen til +4.
Multiplisere: (-8).(-4)=32 Her ser vi at ved å multiplisere to negative tall får vi positivt resultat/produkt.
Dividere: (-8):(-4)=2 Her ser vi samme regelen som hos multiplikasjonen at vi får positivt svar.

Litteratur

Rinvold, Reinert A.: Negative tall og algebra. Tangenten 1/2001.
Matematikk.org: Regning med negative tall

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License